1

DAFTAR PROSMA HOMES

Permohonan Prosma Homes

Kelayakan:
Warga negara Malaysia
Berumur 18 tahun dan ke atas

Cara Membuat Pendaftaran:

 1. Mengisi Borang Pendaftaran Secara Online.
 2. Tunggu notis panggilan temuduga oleh Pihak Sekretariat.
 3. Jika lulus temuduga, pemohon boleh mendaftar dengan membayar Fee Prosma Homes.
 4. Permohonan Prosma Homes diproses dan disahkan.

2

PERMOHONAN SEWAMILIK

Permohonan Prosma Homes

Cara Membuat Permohonan:

 1. Ketika Temuduga Pemohon telah dikenal pasti dan diberi kelulusan untuk meneruskan permohonan sewamilik.
 2. Menghantar Borang Permohonan Sewamilik Prosma Homes.
 3. Menyertakan Bayaran Yuran Pengurusan Permohonan Sewamilik.

3

PEMBAYARAN PEMILIKAN AWAL

Bayaran Pemilikan Awal Musyarakah Mutanaqisah

Cara Membuat Pembayaran:

 1. Menunggu notis untuk menandatangani Kontrak Musyarakah Mutanaqisah.
 2. Membuat Pembayaran mengikut jadual Bayaran Pemilikan Awal yang disediakan dalam Kontrak Musyarakah Mutanaqisah yang akan ditandatangani.
 3. Tunggu rumah siap dan boleh diduduki dalam jangkamasa 3 hingga 5 tahun.

4

SEWAMILIK SETELAH RUMAH BOLEH DIDUDUKI

Sewamilik rumah setelah boleh diduduki

Langkah Sewamilik:

 1. Sewamilik selepas mendapat kelulusan untuk menduduki atau ‘CCC’
 2. Penyerahan Kunci kepada Pemohon
 3. Pembayaran Sewamilik bulanan
 4. Mendapat Hak Milik Rumah selepas 30 tahun.

1

DAFTAR PROSMA HOMES

Permohonan Prosma Homes

Kelayakan:
Warga negara Malaysia
Berumur 18 tahun dan ke atas

Cara Membuat Pendaftaran:

 1. Mengisi Borang Pendaftaran Secara Online.
 2. Tunggu notis panggilan temuduga oleh Pihak Sekretariat.
 3. Jika lulus temuduga, pemohon boleh mendaftar dengan membayar Fee Prosma Homes.
 4. Permohonan Prosma Homes diproses dan disahkan.

2

PERMOHONAN SEWAMILIK

Permohonan Prosma Homes

Cara Membuat Permohonan:

 1. Ketika Temuduga Pemohon telah dikenal pasti dan diberi kelulusan untuk meneruskan permohonan sewamilik.
 2. Menghantar Borang Permohonan Sewamilik Prosma Homes.
 3. Menyertakan Bayaran Yuran Pengurusan Permohonan Sewamilik.

3

PEMBAYARAN PEMILIKAN AWAL

Bayaran Pemilikan Awal Musyarakah Mutanaqisah

Cara Membuat Pembayaran:

 1. Menunggu notis untuk menandatangani Kontrak Musyarakah Mutanaqisah.
 2. Membuat Pembayaran mengikut jadual Bayaran Pemilikan Awal yang disediakan dalam Kontrak Musyarakah Mutanaqisah yang akan ditandatangani.
 3. Tunggu rumah siap dan boleh diduduki dalam jangkamasa 3 hingga 5 tahun.

4

SEWAMILIK SETELAH RUMAH BOLEH DIDUDUKI

Sewamilik rumah setelah boleh diduduki

Langkah Sewamilik:

 1. Sewamilik selepas mendapat kelulusan untuk menduduki atau ‘CCC’
 2. Penyerahan Kunci kepada Pemohon
 3. Pembayaran Sewamilik bulanan
 4. Mendapat Hak Milik Rumah selepas 30 tahun.

 

(Tertakluk kepada perubahan semasa, Terma dan Syarat)