Prosma Homes

Prosma Homes

PROSMA BERHAD (1197690-K) dibawah Penjenamaan PROSMA HOMES menyediakan PELAN PEMBAYARAN HARTANAH (PPH) kepada semua Pemaju untuk menjual Rumah dan Pembeli untuk membeli rumah tanpa pinjaman secara langsung.

Sewa Milik

Pelan Pembayaran Hartanah

Pelan Pembayaran Hartanah bermaksud membeli kediaman dengan cara Pembayaran Tertangguh Berjadual dalam jangkamasa maksima 30 tahun melalui ikatan yang sah dan patuh Syariah.

Prosma Homes

Keistimewaan Pelan Pembayaran Hartanah

Melalui Pelan Pembayaran Hartanah pemohon dapat memiliki kediaman dengan lebih mudah tanpa pinjaman dengan mana-mana institusi kewangan.

Proses Permohonan

Proses Permohonan
Proses Permohonan

Kelayakan untuk daftar

Syarat Kelayakan
Syarat Kelayakan

Semak Kelayakan Anda

Sebelum Daftar

Daftar Sekarang

Pendaftaran Pembayaran Hartanah untuk pembeli rumah

Pendaftaran Pembelian Menerusi Pembiayaan Pinjaman

Sistem Pendaftaran dan Maklumat Pemaju Berdaftar