Prosma Homes

Prosma Homes

Prosma Homes menyediakan Pelan Pembiayaan Bersama secara Musyarakah Mutanaqisah patuh syariah iaitu pelan perkongsian bebanan yang semakin berkurangan antara Pemilik Aset dan Anda. Sekretariat Prosma Homes telah direstui oleh YAB. Perdana Menteri Malaysia pada 26hb Ogos 2017 dan mengambil alih serta memberi nafas baru kepada Sekretariat Komuniti Prefer Malaysia (KPM) yang lalu.

Sewa Milik

Sewa Milik

Sewa Milik bermaksud anda menyewamilik aset yang dibeli secara bersama untuk tujuan memiliki kediaman tersebut dalam tempoh yang dipersetujui dengan ikatan sah dan patuh syariah.

Prosma Homes

Keistimewaan SewaMilik

Melalui Sewa Milik pemohon dapat memiliki kediaman dengan lebih mudah tanpa pinjaman dengan mana-mana institusi kewangan.

Proses Permohonan

Proses Permohonan
Proses Permohonan

Kelayakan untuk daftar

Syarat Kelayakan
Syarat Kelayakan

Daftar Sekarang

Pendaftaran Pembelian Secara Sewamilik

Pendaftaran Pembelian Menerusi Pembiayaan Pinjaman

Sistem Pendaftaran dan Maklumat Pemaju Berdaftar